🎏#มีนบุรี #ทุกพฤหัส #นัดฆ่าเชื้อ เพื่อประชาชน❤💜 #สร้างมาตรฐานสุขอนามัย #มั่นใจ ห่างไกล 🦠#COVID-19


🎏#มีนบุรี #ทุกพฤหัส #นัดฆ่าเชื้อ เพื่อประชาชน❤💜 #สร้างมาตรฐานสุขอนามัย #มั่นใจ ห่างไกล 🦠#COVID-19

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 💎💜ให้ความสำคัญกับการป้องกัน😷การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 🦠ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายทุกฝ่ายทำความสะอาด🧼💦จุดบริการประชาชนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเวลาราชการทุกวัน พร้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ 🌈✨ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการประชาชนของทุกฝ่ายในสำนักงานเขตมีนบุรี พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เชิญชวนและแนะนำให้ประชาชน กดเจลแอลกอฮอล์ 💦เพื่อล้างมือทุกครั้งก่อนติดต่อรับบริการ พร้อมสังเกตอาการ หากผู้รับบริการมีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก จะแนะนำให้ผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยทันที 🚨พร้อมดำเนินการตามมาตการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

>> โดยในวันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการเขตมีนบรี 🌺☘นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่” ทุกวันพฤหัสบดี โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น 💦เช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสสาธารณะ🧼🧼 เช่น เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ โต๊ะเขียนคำร้อง เก้าอี้พักคอย โต๊ะให้บริการประชาชน 🍀🌼ลิฟท์โดยสาร ลูกบิดประตู มือจับ ราวบันได ห้องน้ำ ฯลฯ ทั่วทั้งสำนักงานเขตมีนบุรี ✨เพื่อสนับสนุนมาตรการของกรุงเทพมหานครในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)🦠 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มารับบริการกับสำนักงานเขตมีนบุรี 🎉

>> นอกจากนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ🌿แก่ประชาชน เน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล 😷การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่แออัดที่มีประชาชนจำนวนมาก 👌😉ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาดสด สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 🌻🌻ผู้ให้บริการรถสาธารณะ สถานศึกษา และแหล่งชุมชนทั่วพื้นที่ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)🦠🦠

ภาพ/ข่าว : มีนบุรีทีม ทีมนี้มีแต่ความร่วมมือร่วมใจ