#มีนบุรี #โรงเรียนสังกัดกทม. #สร้างเด็กยุคNewNormal #พร้อมทุกด้าน #สร้างสรรค์สื่อการสอน #เพื่อการเรียนไม่หยุดชะงัก


#มีนบุรี #โรงเรียนสังกัดกทม#สร้างเด็กยุคNewNormal #พร้อมทุกด้าน #สร้างสรรค์สื่อการสอน #เพื่อการเรียนไม่หยุดชะงัก

>> วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายพิชัย คงมา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตมีนบุรี ติดตามการเรียนแบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

>> โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในความดูแลของสำนักงานเขตมีนบุรี ทั้ง 13 โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ 5 ON แม้ว่า ขณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 ON คือ ON - LINE, ON - HAND, ON - AIR และ ON - SCHOOL LINE ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกและใช้งานได้ง่ายต่อเด็กและผู้ปกครอง

>> ส่วนการเรียนแบบ ON - SITE โรงเรียนก็เตรียมความพร้อม และวางแผนดำเนินการเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง โดยการทำ big cleaning การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และมีมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมรับทุกสถานการณ์

>> ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยเน้นย้ำ คณะครูอาจารย์ใส่ใจและจัดทำแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และการเรียนการสอนตามปีการศึกษาอย่างครบถ้วน

ภาพ : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี