กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ศบส.64 ตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด-19 โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ศบส.64 ตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด-19 โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 

วันนี้ (เสาร์ 18 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยผู้บริหารเขตคลองสามวา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสาพระราชทาน บุคลากรทางแพทย์และพยาบาล สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก covid-19 โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ณ โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สำหรับการคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ ประกอบด้วยประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรอง จำนวน 500 คน ซึ่งมีประชาชนภายในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมนเคหะคลองเก้า ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา ชุมชนหมู่ 15 พัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ภายในชุมชนต่อไป

ขอให้ประชาชนทุกคน เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19