(จตุจักร) คว้ารางวัลผลงานสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ Facebook Fanpage ประเภท "Clip เด็ด"🎉


จตุจักร📌คว้ารางวัลผลงานสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ Facebook Fanpage ประเภท "Clip เด็ด"🎉

วันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตจตุจักร รับมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยผลงานสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ Facebook Fanpage ประเภท "Clip เด็ด" โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและรางวัล ในการประชุมแนวดิ่งประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)