จตุจักร📌ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด🏫🎒🚸


จตุจักร📌ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด🏫🎒🚸

วันนี้ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ครั้งที่ 3/2564 ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปภัมภ์) โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนเสนานิคม ทั้งนี้ เพืื่อหารือถึงข้อราชการและภารกิจต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ พร้อมร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนวัดเสมียนนารี ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ เขตจตุจักร