จตุจักร📌ตรวจความเรียบร้อยศูนย์พักคอยกึ่งรพ.สนาม@ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร🏥🚑


จตุจักร📌ตรวจความเรียบร้อยศูนย์พักคอยกึ่งรพ.สนาม@ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร🏥🚑

วันนี้ 17 กันยายน2564 เวลา 12.00 น.
ผู้บริหารเขตจตุจักร ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (community isolation plus) "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แยกกักตัวจากครอบครัวและชุมชน ลดการแพร่กระจายของเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" 👩‍⚕️🏥🚑😷

💊สำหรับศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (community isolation plus) "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จำนวน 120 เตียง โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยครองเตียง ทั้งหมด 54 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 24 ราย ผู้ป่วยหญิง 25 ราย และเด็กชาย 5 ราย😷👩‍⚕️