สำนักการโยธา กทม. เร่งจัดซ่อมถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน พื้นที่เขตหนองจอก


👷‍♂️สำนักการโยธา กทม. เร่งจัดซ่อมถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน พื้นที่เขตหนองจอก

 

(18 ก.ย. 64) จากการลงพื้นที่ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักการโยธา กทม. ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ลงพื้นที่จัดซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดภายในชุมชนยังเติร์ก เขตหนองจอก เพื่อเร่งบรรเทาปัญหาความเดือดให้กับประชาชนในพื้นที่โดยด่วน!!!

 

ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา มอบหมายให้นายสุประชา บวรโมทย์ ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ลงพื้นที่กำกับดูแลการจัดซ่อมผิวจราจรภายในชุมชนยังเติร์ก เขตหนองจอก โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนฯ 1 สำนักการโยธา ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก เข้าดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเลียบคลองมดตะนอยฝั่งใต้ ด้วยหินคลุกบดอัดแน่นเพิ่มความแข็งแรงของถนน ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

-------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)