เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ารับการตรวจ covid-19 #จุดตรวจฯโควิด19 #ฟรี บริเวณสนามกีฬาฯ 72 พรรษา


เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ารับการตรวจ covid-19 #จุดตรวจฯโควิด19 #ฟรี บริเวณสนามกีฬาฯ 72 พรรษา

วันนี้ (อาทิตย์ 19 กันยายน 2564) เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง covid-19 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพตะวันออก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับ กองทัพอากาศ และ รพ.เวิลด์เมดิคอล ให้บริการตรวจคัดกรอง covid-19 ฟรี โดยมีข้าราชการและบุคลากร จากสำนักงานเขตต่างๆ ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก หมุนเวียนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) #SWAB ฟรี !! เริ่ม swab เวลา 08.30-14.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี  โดยให้บริการประชาชน #ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ