คลองสามวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช พัฒนาพื้นที่ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม #ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ #ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่


คลองสามวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช พัฒนาพื้นที่ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม #ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ #ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่

วันนี้ (อาทิตย์ 19 กันยายน 2564) ช่วงสายวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ บริเวณบึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อความสะอาด ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้เน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดูแล รักษา และพัฒนาพื้นที่ ให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะ ทั้งนี้ เพื่อความสะอาด เป็นเรียบร้อยในพื้นที่เขตคลองสามวา

#ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ #ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ #การทิ้งขยะในที่สาธารณะมีความผิด ปรับ 2,000 บาท ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 2560

การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง #ทำจริงเห็นผลจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม