สำนักการโยธา กทม. ซ่อมบรรเทาเหตุถนนพระรามที่ 4 ทรุดตัว!! พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าซ่อมถาวรแล้ว


👷‍♂️สำนักการโยธา กทม. ซ่อมบรรเทาเหตุถนนพระรามที่ 4 ทรุดตัว!! พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าซ่อมถาวรแล้ว🚧⛏🏗

 

(19 ก.ย.64) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผิวจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการโยธา กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา พบว่าบริเวณถนนพระรามที่ 4 ช่วงใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม พื้นที่เขตปทุมวัน เกิดการทรุดตัวและพบโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวจราจรดังกล่าว!! 

 

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เร่งสั่งการให้สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ และกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการทรุดตัวของถนน พร้อมเร่งดำเนินการจัดซ่อมโดยด่วน และจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้ผิวจราจรของสำนักการระบายน้ำชำรุด ทำให้มีน้ำรั่วซึมออกจากท่อตลอดเวลาจึงทำให้เกิดการกัดเซาะวัสดุชั้นรองพื้นทางใต้ผิวจราจรจึงเป็นสาเหตุทำให้ถนนดังกล่าวทรุดตัว ทั้งนี้สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ โดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนฯ 1 ได้เร่งเข้าดำเนินการจัดซ่อมบรรเทาผิวจราจรทันที โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 1 และศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนฯ 2 ระดมกำลังเข้าจัดซ่อมโดยได้ปิดช่องท่อระบายน้ำที่ชำรุด พร้อมถมวัสดุกากยาง และแผ่น Geotextile ช่วยเสริมผิวหน้าดินให้มีความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงได้มากขึ้น หลังจากนั้นจึงได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อนปิดทับผิวจราจรไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติและลดปัญหาการจราจรติดขัดในขณะนั้น

 

และเมื่อช่วงดึกวานนี้ (18 ก.ย. 64) เวลาประมาณ 22.00 น. สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้เข้าดำเนินการเปิดผิวจราจรบริเวณถนนพระรามที่ 4 ช่วงใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม อีกครั้ง เพื่อจัดซ่อมท่อระบายน้ำที่ชำรุดอยู่ใต้ผิวจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นการถาวร โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการจัดซ่อมเป็นเวลา 15 วัน และจะดำเนินการจัดซ่อมในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางดังกล่าวต่อไป

 

-------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)