เขตประเวศ ส่งต่อน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด - 19


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฯ รับการส่งมอบและส่งต่ออาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานเพื่อส่งต่อใหกับประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ที่อยู่ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศ จากบริษัทซีพี - ซีพี เอฟ – ข้าวตราฉัตร และบริษัทในเครือพันธมิตร ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม”  ร่วมกับผู้แทนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ จุดส่งมอบข้าวกล่อง หน้าสำนักงานเขตประเวศ  ไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43 แขวงหนองบอน และประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณในความห่วงใยและการสนับสนุนความช่วยเหลือ จากบริษัทซีพี- ซีพีเอฟ – ข้าวตราฉัตร พร้อมพันธมิตร เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ มา ณ โอกาสนี้