#ประเวศ ส่งต่อน้ำใจ ให้กับคณะกรรมการชุมชนสุขาภิบาล2 (ซอยโรงถ่าน) สู้ภัย COVID-19


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ และนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ให้กับคณะกรรมการชุมชนสุขาภิบาล2 (ซอยโรงถ่าน) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับสมาชิกในชุมชนที่กักตัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป
 ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณน้ำใจในความห่วงใยและให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ จากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้