#ประเวศ#เปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน#น้องพี่มีที่เรียน


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประสบการณ์จริงจากพี่สู่น้อง #น้องพี่มีที่เรียน ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ โดยมีนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบออนไลน์ โดยมีพี่ๆ จากสภาเด็กฯ ที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้แก่น้องๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 5 ห้อง ดังนี้
1.ห้องดีมีครู(คณะครุศาสตร์)
2.ห้องพี่แพทย์ของน้องสภา(คณะแพทย์ศาสตร์)
3.ห้องนิเทศศาสตร์และการบิน(คณะนิเทศศาสตร์)
4.ห้องวิศวะเอย วิศวะใจ(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5.ห้องค้นหาตัวเอง
ทั้งนี้ขอขอบคุณมูลนิธิแพธทูเฮลท์(p2h) ที่สนับสนุนระบบ Zoom Miting และขอขอบคุณกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้