#ประเวศ ปันน้ำใจ♥️ ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์โควิด-19


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ และนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ได้รับการสนุบสนุนจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มาเติมในตู้ปันสุขในชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตู้ปันสุขชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ และตู้ปันสุขชุมชนมัสยิดดอกไม้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ที่ห่วงใยและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ มา ณ โอกาสนี้
 สำหรับประชาชนที่สนใจ ต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถนำสิ่งของมาบริจาคใส่ตู้ปันสุขตามชุมชนต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
☎️โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386 - 7 ☎️