เทศกิจประเวศ กวดขันการตั้งวาง​ ในที่สาธารณะ       


วันนี้( 19 กันยายน​ 64 ) : นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ นายวรพงศ์ ไชยมีสุข หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ​  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ​ ชุดสายตรวจ 252 ลงพื้นที่กวดขันกรณีการตั้งวาง​ สินค้าในที่สาธารณะ​ ซอยศรีนครินทร์​ 55