เทศกิจประเวศ จัดเก็บป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสุขาภิบาล 2


วันนี้( 19 กันยายน 2564 ): นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ นายวรพงศ์ ไชยมีสุข หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251, 253​ ลงพื้นที่ จัดเก็บป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนพัฒนาการตัดใหม่​ และถนนคู่กาญจนาภิเษก