#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มอบความห่วงใยและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ


วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
>>นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่รับมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม อาหารปรุงสุก อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่กักตัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ณ ศูนย์พักคอยบึงรับน้ำหนองบอน

 ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มอบความห่วงใยและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ณ โอกาสนี้