#ทีมรักษาฯประเวศ ดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะจุดพักทิ้งวัดทุ่งเศรษฐี


วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ ณ จุดพักทิ้งขยะวัดทุ่งเศรษฐี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ลดปัญหาขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็นรบกวน