นางฟ้าประเวศ ทำความสะอาดเก็บกวาดไล่น้ำ#ดูแลทางน้ำไหลบนผิวจราจร


วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ หน้าตะแกรงท่อระบายน้ำทำความสะอาดเก็บกวาดไล่น้ำ บนพื้นผิวจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาฝุ่นละอองมลพิษในอากาศ