ประเวศใส่ใจ..จัดจุดคัดกรองไว้บริการทุกคน#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด –19


>>วันนี้ ( 20 ก.ย.64 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ของข้าราชการลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต บริการจุดล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ  ภายใต้นโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา  2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร