#มีนบุรี นำทีม #CCRT เคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ #ตรวจเชิงรุก #สกัดการระบาด #Covid19 #โรงเรียนมีนบุรี


#มีนบุรี นำทีม #CCRT เคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ #ตรวจเชิงรุก #สกัดการระบาด #Covid19 #โรงเรียนมีนบุรี

>> วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก และจัดระเบียบการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ โรงเรียนศาลาคู้ ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี โดยดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด

>> โดยทีมงานเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT (Comprehensive Covid-19 Response Team ) ที่ลงพื้นที่ #โรงเรียนศาลาคู้ ในวันนี้ (18 ก.ย.64) เป็นความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตมีนบุรี, ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ให้บริการตรวจเชิงรุกให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนศาลาคู้

การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ด้วย

ภาพ : พัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี