เขตสัมพันธวงศ์ ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ศาสนสถานในพื้นที่


วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อม นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมศาสนสถานในพื้นที่ พร้อมตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง และมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก ถนนทรงวาด ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามพูดคุยกับผู้ดูแลรับผิดชอบศาลเจ้าและมัสยิดดังกล่าว แจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะ ปฏิบัติศาสนกิจ หรือจัดกิจกรรมใด ๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สภาวะปกติ