เขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วม ณ บริเวณถนนทรงวาด ด้านฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา


วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อม นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อน เสี่ยงต่อน้ำท่วม และแนวป้องกันน้ำท่วม ณ บริเวณถนนทรงวาด ด้านฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์และปัญหาจากประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ตลอดจนร่วมหารือ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่