จตุจักร📌ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยกึ่งรพ.สนาม@ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร🏥🚑


จตุจักร📌ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยกึ่งรพ.สนาม@ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร🏥🚑

วันนี้ 20 กันยายน2564 เวลา 11.30 น.
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (community isolation plus) "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แยกกักตัวจากครอบครัวและชุมชน ลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยมีผู้บริหารเขตจตุจักร ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล พร้อมร่วมกันรับมอบสิ่งจากบริษัท โอสถ สภา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอยฯ ในพื้นที่ ณ ศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" 👩‍⚕️🏥🚑😷

💊สำหรับศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม (community isolation plus) "ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร" สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จำนวน 120 เตียง โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยครองเตียง ทั้งหมด 49 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 19 ราย ผู้ป่วยหญิง 25 ราย และเด็กชาย 5 ราย😷👩‍⚕️