จตุจักรเก็บของชิ้นใหญ่ชุมชนนครหลวง📺🗄️🪑💺🛏️


จตุจักรเก็บของชิ้นใหญ่ชุมชนนครหลวง📺🗄️🪑💺🛏️

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
สำนักงานเขตจตุจักร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรมวันทิ้งของชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการทิ้งของชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ทีวี โซฟา และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟเก่า เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ตามนโยบาบของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารเขตฯ ร่วมตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ชุมชนนครหลวง