จตุจักร🌳🌲เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าสักใจกลางเมือง🏡


จตุจักร🌳🌲เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าสักใจกลางเมือง🏡

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผู้บริหารเขตจตุจักร ออกตรวจพื้นที่บริเวณสวนป่าสัก ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 2 พร้อมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ปรับปรุงทางเดินและไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในสวนป่าสัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ให้กับชาวกรุงเทพและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเมือง

สำหรับสวนป่าสัก ตั้งอยู่ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร เป็นสวนป่าสักแห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ราชพัสดุกว่า 2 ไร่ ที่เรียงรายไปด้วยต้นสักทองสูงใหญ่ อายุราวๆ 30 ปี จำนวนกว่า 80 ต้น