จตุจักร🌴🌳🌻ตรวจสวนสาธารณะวิภาฯ18ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง🏡🌳🌴


จตุจักร🌴🌳🌻ตรวจสวนสาธารณะวิภาฯ18ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง🏡🌳🌴

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผู้บริหารเขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสวนสาธารณะ วิภาวดีรังสิต 18 แยก 3 🌳🌲 พื้นที่สีเขียว ปอดแห่งใหม่ของชุมชนเมือง พร้อมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงและโดยรอบสวนสาธารณะ🏠🏘️🏡

🌳🌲🌴สำหรับสวนสาธารณะ ซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 3 นั้น เป็นสวนสาธารณะภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเมือง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบ อนุมัติโครงการ และได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 7.51 ล้านบาทเศษ บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ถือเป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 11 ของโครงการ Green Bangkok 2030 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน🚴🏃⛹️🏌️