สิทธิประโยชน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ตรวจสอบสิทธิและยอดคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ววันนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" คู่มือการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปฯ เป๋าตัง https://www.ktb.co.th/Download/product/MediaFile_3655Paotang_User_manual_for_welfare_card.pdf