การฝึกอาชีพเพื่อหารายได้เสริมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร