กระเป๋าถือ ผลิตภัณฑ์จากเส้นหวาย


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นหวายที่มีในชุมชนและเส้นหวายพลาสติก มีความแข็งแรง ทนทาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ราคาถูก สิ้ค้าสั่งทำผลิต 2 วัน/ 1 ใบ