กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้ สำนักการคลัง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไม้) ช1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง (ชั้น 2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2224 3056 ต่อ 1604 ในวันและเวลาราชการ เขตจอมทอง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2427 7459 ต่อ 5278 ในวันและเวลาราชการ เขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081 ต่อ 7411 ในวันและเวลาราชการ