คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์


คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร “บริการตรวจและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น การจ่ายยาสมุนไพร, การนวดกดจุดเฉพาะที่เพื่อรักษาโรค, การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อรักษาโรค,การดูแลมารดาหลังคลอด และให้คำแนะนำโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์”