โรงพยาบาลคลองสามวาขยายการเปิดให้บริการตรวจรักษา


โรงพยาบาลคลองสามวาเราอยู่ใกล้คุณ...เพียงแค่รู้สึกว่าร่างกายป่วย...ขอให้มาพบเรา หรือโทรนัดล่วงหน้า..โรงพยาบาลคลองสามวาเราพร้อมดูแลให้บริการตรวจรักษา