ทันตกรรมจัดฟัน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์


กลุ่มงานทันตกรรมเปิดให้บริการ
ทันตกรรมจัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
ทุกวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562