แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ


แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
ที่บัตรประจำตัวจะหมดอายุในวันที่ 1พฤศจิกายน 2562นี้
เปิดให้บริการรับนัด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
และตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 13.00
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 -4370123 ต่อ 1169