รพ.ตากสินเปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

📌เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 หน้าลานอาคารอำนวยการ