เปิดแล้วจ้า! คลินิกวัคซีนผู้สูงอายุ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์


เปิดแล้วจ้า!!! คลินิกวัคซีนผู้สูงอายุ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ #สำนักการแพทย์

ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)