รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5 (20 พ.ย. 62)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5

มาดูสถานที่ล้างถนน 💦🍃 ลดฝุ่น PM2.5 วันพุธที่ 20 พ.ย.62 กันค่ะ 👇