รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5 (29 พ.ย. 62)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5

มาดูสถานที่ฉีดล้างถนน 💦🍃 ลดฝุ่น PM2.5 วันศุกร์นี้กัน (29 พ.ย.62) 😊