รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5 (8 ธ.ค. 62)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5

มาจ้า ดูภาพเพื่อเช็คสถานที่ฉีดล้างถนน ลดฝุ่น PM2.5 💦🍃 วันอาทิตย์นี้ (8 ธ.ค.62) ได้เลย 👇