คลินิกรักษ์เพื่อน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


คลินิกรักษ์เพื่อน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1️.ให้บริการตรวจ เอช ไอ วี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ
2️.ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
3️.ให้บริการที่เป็นมิตรและไม่ตีตรา
4️.ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียว
5️.ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี