รพ.สิรินธรเปิดคลินิกไร้พุง


โรงพยาบาลสิรินธร #สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดคลินิกไร้พุง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เริ่มธันวาคม 2562 เป็นต้นไป