จองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน ฟรี


📌📌 โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้ลงทะเบียน
จองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน ฟรี❗️
สำหรับประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 - 64 ปี อยู่ในกลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง