🚛 🚛 🚛 กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย👷‍♂️ 📅 วันเสาร์ที่ 11 ม.ค.63 - วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น.


🚛 🚛 🚛 กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เสาร์ - อาทิตย์ นี้ ทุกสำนักงานเขตยินดีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย👷‍♂️

📅 วันเสาร์ที่ 11 ม.ค.63 - วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค.63 เวลา 09.00 - 12.00 น.

🕘 ใกล้จุดไหน เตรียมขยะชิ้นใหญ่ให้พร้อม แล้วบอกเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ 🛏 📺

🚶‍♂️🛏 🚶‍♂️ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นทีที่อาศัยอยู่ให้มาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่บ้าน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา สามารถสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ สายด่วน กทม. 1555 และ http://www.bkknowconnect.com ครับ

♻️ ร่วมช่วยกันลดปริมาณขยะ พร้อมแก้ปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร 🙏

💻 ติดตามข่าวสาร นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ทุกเสาร์-อาทิตย์ ได้ที่
http://www.prbangkok.com
https://www.facebook.com/prbangkok/
https://twitter.com/pr_bangkok
http://www.bkknowconnect.com