สู้ฝุ่น PM2.5 (11 ม.ค.63)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5
สถานที่ฉีดล้างลดฝุ่นวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.63 มาแล้วจ้าาา 💦🍃
----------

การรับมือกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
🍂 ฉีดล้างถนน ต้นไม้ ป้ายรถเมล์ จุดพักขยะ ฯลฯ และฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละอองสะสมในอากาศ
🍂 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ และเขตก่อสร้างในพื้นที่สำนักงานเขตต่าง ๆ ให้ดำเนินการฉีดล้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ล้อรถบรรทุก ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคาร และปิดคลุมผ้าใบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
🍂 ตรวจจับรถยนต์ควันดำ ตรวจวัดมลพิษรถราชการ รถสาธารณะ และรถยนต์
🍂 เข้มงวดและควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ และการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท
🍂 ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ ตลอดจนวิธีป้องกันดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วย
----------