สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการ “คลินิกฟ้าใหม่”


สีไหน เพศไหน ไร้พรมแดน ปรึกษาได้
รพ.เจริญกรุงฯ #สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการ “คลินิกฟ้าใหม่”
#รับปรึกษา ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเชื้อไวรัส HIV