โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ #สำนักการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับกลุ่มเสี่ยง


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ #สำนักการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับกลุ่มเสี่ยง

โดยนำบัตรประชาชนติดต่อลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชพิพัฒน์
เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับการนัดหมายในการฉีดวัคซีนต่อไป