คลินิกรักษ์เพื่อน ครบวงจร


ใครที่เสี่ยง สด กังวล หรือมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แวะเวียนมาใช้บริการ
#สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการคลินิกรักษ์เพื่อน ครบวงจร ตรวจ รักษา ยาป้องกัน
- ตรวจ HIV/ซิฟิลิส ฟรี
- PEP ยาป้องกันฉุกเฉินหลังสัมผัสเชื้อ (กินภายใน 72 ชั่วโมง)
- PrEP ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ
- STD โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- รักษาด้วยยาต้านไวรัสหลังติดเชื้อ Antiretroviral
ให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. 😘
ณ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.เวชการรุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และ รพ.สิรินธร