#หนอนหนังสือยิ้มได้แม้ปิดทำการชั่วคราว กับบริการ“Book Delivery” บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด ของกรุงเทพมหานคร


#หนอนหนังสือยิ้มได้แม้ปิดทำการชั่วคราว กับบริการ“Book Delivery” บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ “Book Delivery” บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด ส่งเสริมประชาชนรักการอ่าน โดยให้ยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม. ช่วงปิดทำการชั่วคราว
แม้จะปิดการให้บริการหลักไป แต่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ยังมีบริการเสริมพิเศษให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย ในระหว่างปิดทำการดังนี้ค่ะ
1. บริการรับ-คืนหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือที่ห้องสมุดได้แม้ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครจะปิดทำการชั่วคราว
2. งดเว้นค่าปรับหนังสือให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน นับตั้งแต่วันปิดทำการวันแรกเป็นต้นไป
3. เสริมด้วยบริการ Book delivery บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์และไปรับหนังสือได้ที่ห้องสมุดใกล้บ้านค่ะ
**เฉพาะห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยอื่นๆ ก็สามารถสอบถามได้ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ได้เลยค่ะ
**ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ยินดีให้บริการทุกท่าน แม้จะปิดทำการชั่วคราวค่ะ
***เพราะเราอยากให้คุณมีความสุขในการอ่าน