กรุงเทพมหานครเปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  ครั้งที่ 3 (เฉพาะงานอาคาร)


กรุงเทพมหานครเปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  ครั้งที่ 3 (เฉพาะงานอาคาร)    

ตั้งแต่วันที่ 1– 30 กันยายน 2563  ในเวลาราชการ ณ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 อาคารสำนักการโยธา  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลิงก์เอกสารแนะนำ  https://drive.google.com/file/d/1Asd0FivNRju3cGentf_7gK3QydtSXbnp/view

หมายเหตุ  โปรดอ่านเอกสารแนะนำ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหรือขอรับคำปรึกษาได้ในเวลาราชการ